“Xe lội nước” Amphicar 770 1964 mới cứng chỉ 700 triệu đồng

Amphicar 770 là chiếc xe hiện thực hóa giấc mơ vừa đi trên cạn vừa nổi trên nước, nhưng tiếc là nó không được tốc độ và tinh vi lắm. Hiện tại, chiếc xe đang được đấu giá 29.870 USD. […]Đọc thêm tại: “Xe lội nước” Amphicar 770 1964 mới cứng chỉ 700 triệu đồng


Thursday January 01, 1970

Tag: