Lamborghini Aventador chạm mốc 10.000 xe được sản xuất

Sau gần 10 năm được ra mắt, Lamborghini Aventador đã chạm mốc 10.000 xe được xuất xưởng. […]Đọc thêm tại: Lamborghini Aventador chạm mốc 10.000 xe được sản xuất


Thursday January 01, 1970

Tag: