‘Quái thú’ của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

3 máy bay không vận C-17 của Không quân Mỹ trưa 8/11 lại đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đợt C-17 này chở theo xe “Quái thú” và các xe bảo vệ Tổng thống Trump khác.

(Techz.vn) 3 máy bay không vận C-17 của Không quân Mỹ trưa 8/11 lại đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đợt C-17 này chở theo xe “Quái thú” và các xe bảo vệ Tổng thống Trump khác.

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Lúc 14h, đoàn xe phục vụ Tổng thống Trump đã lăn bánh khỏi sân bay Đà Nẵng về điểm tập kết.

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng 'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng 'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng 'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng 'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng 'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Khoảng 11h25 trưa 8/11, một chiếc C-17 đã hạ cánh sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Tùng Tin.

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Đến 12h15 “Quái thú” của Tổng thống Trump được đưa ra khỏi ‘”Ngựa thồ” C-17. Ảnh: Tùng Tin. 

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Lúc 12h20, liên tục 2 chiếc C-17 khác hạ cánh.

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Trong sân bay Đà Nẵng, một chiếc C-17 khác đáp vào chiều tối qua vẫn đang đậu tại đây. Tất cả có 4 chiếc đang đậu ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Hải An. 

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Các xe bảo vệ của Tổng thống Trump được đưa ra khỏi máy bay C17.

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Xe của lực lượng mật vụ Mỹ thường chạy ngay sau “Quái thú”.

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Không quân Mỹ đang đưa một xe bảo vệ ra khỏi máy bay C-17.

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

C-17 chở đoàn xe Tổng thống Trump và dàn máy bay cá nhân đang đậu trong sân bay Đà Nẵng.

'Quái thú' của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trong mưa rời sân bay Đà Nẵng

Lúc 13h, máy bay Airbus A319 số hiệu VP -CIA thuộc sở hữu Tập đoàn năng lượng Trung Quốc CEFC hạ cánh. Máy bay này khởi hành từ Thượng Hải lúc 10h35 sáng 8/11

Tag: , , ,