Không phải Dubai không phải châu âu đây mới là thiên đường của siêu xe

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe-(1)

Thiên đường xe hơi “gần” nhà Việt Nam luôn khiến dân chơi xe nước ta phải trầm trồ “ganh tị”, đó chính là Malaysia.

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe-(29)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (28)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (25)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (26)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (29)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (30)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (31)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (32)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (33)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (1)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (2)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (3)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (4)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (5)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (6)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (7)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (8)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (9)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (10)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (11)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (12)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (13)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (14)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (15)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (16)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (17)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (18)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (19)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (21)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (22)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (23)

malaysia-thien-duong-cua-sieu-xe (24)

Ảnh: SuperCarsofMalaysia

Tag: , , ,